Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
04.03.2015 Platforma www.cariere.gov.md, promovată la Târgul oportunităților de muncă
Cancelaria de Stat continuă să informeze cetățenii despre specificul serviciului public și modalitățile de angajare în funcția publică. Segmentu-țintă al acestor activități sunt tinerii care își fac studiile la instituții de învățământ superior.
25.02.2015 Leonid Bujor a fost numit Secretar general adjunct al Guvernului
Cabinetul de miniştri a numit un nou Secretar general adjunct al Guvernului. În această funcţie a fost numit Leonid Bujor, care a fost Consilier principal de Stat responsabil de educaţie al Premierilor Iurie Leancă şi Vlad Filat. Anterior, funcţia de Secretar general adjunct al Guvernului a fost deţinută de Sergiu Palihovici, care a fost învestit recent în funcţia de ministru al Mediului.
23.02.2015 Salarizarea funcţionarilor publici, discutată la întrunirea trimestrială a personalului subdiviziunilor resurse umane
La 19 februarie a avut loc prima, în 2015, întrunire trimestrială a personalului subdiviziunilor resurse umane (SRU) din autorităţile publice de nivel central.Subiectele întrunirii au vizat aplicarea procedurii de avansare în trepte de salarizare a funcţionarilor publici şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr.10 din 05.01.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova".
06.02.2015 Angajarea în funcția publică, promovată la Târgul locurilor de muncă
Informarea cetățenilor despre specificul activității în serviciul public, dar și despre modalitățile de angajare în funcția publică rămân o preocupare constantă a Cancelariei de Stat, instituția dată fiind o prezență permanentă la diversele târguri ale locurilor de muncă. Nu a făcut excepție și recentul Târg al locurilor de muncă, organizat în perioada 28 ianuarie - 1 februarie 2015, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a expoziției naționale ,,Fabricat în Moldova”.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 30.03.2015
Vizitatori: 404300
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus