Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
12.09.2014 Cancelaria de Stat a publicat Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în 2013
Cancelaria de Stat a publicat recent Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în anul 2013. Potrivit acestuia, în anul de raportare au demarat 193 de proiecte, cu un buget total în valoare de 623,9 milioane de euro. Cel mai mare parteneri de dezvoltare ai ţării noastre rămân, în continuare, Uniunea Europeană şi instituţiile financiare europene.
06.08.2014 Cancelaria de Stat lansează un nou ciclu de elaborare a propunerilor de politici publice
Cancelaria de Stat continuă procesul de pilotare a Ghidului metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, prin lansarea unui nou ciclu de elaborare a propunerilor de politici publice. Analiza ex-ante este prima etapă a procesului decizional, care presupune identificarea problemei, a obiectivului, a eventualelor opțiuni de soluționare a problemei și de atingere a obiectivului, și analiza efectelor sau a consecințelor acestor opțiuni până la aprobarea deciziei.
25.07.2014 Prin campania „EU aduc Europa acasă!”, diaspora se implică tot mai mult în schimbările din Republica Moldova”
Peste trei mii de moldoveni din mai mult de zece orașe europene au spus într-un glas: „EU aduc Europa acasă!”. Acesta a fost mesajul lor de susținere a integrării europene a țării, transmis la evenimentele culturale organizate pe parcursul lunii iulie de către Guvernul Republicii Moldova, în cadrul campaniei cu același generic.
21.07.2014 Registrul de Stat al Controalelor este funcţional
Primele cinci instituţii abilitate cu funcţie de control sunt deja integrate cu Registrul de Stat al Controalelor. Este vorba de Camera de Licenţiere, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Agenţia Naţională a Turismului, Agenţia Naţională „Transport Auto” şi IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.09.2014
Vizitatori: 341703
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus