Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
25.03.2014 O delegaţie a Corporaţiei Provocările Mileniului din SUA a discutat despre progresele Programului Compact cu Secretarul General al Guvernului
Secretarul General al Guvernului, Victor Bodiu, a avut astăzi o întrevedere cu Directorul executiv pentru Europa, Asia, Pacific și America Latină al Corporației Provocările Mileniului (CPM), Jonathan Brooks. Cei doi au discutat despre progresele obținute în implementarea Programului Compact și provocările majore ce rămân pentru perioada de finalizare a acestuia, preconizată pentru 31 august 2015.
25.03.2014 Victor Lutenco, șeful BRD, s-a întâlnit cu lideri ai comunității de moldoveni din Rusia
Șeful Biroului pentru relații cu diaspora (BRD), Victor Lutenco, s-a aflat în zilele de 21-24 martie într-o vizită de lucru la Moscova, Federația Rusă. El a avut întrevederi cu reprezentanți ai autorităților publice ruse, cei ai diasporei moldovenești, precum și cu tineri originari din Republica Moldova aflați la studii în Rusia. Alături de circa o mie de concetățeni, șeful BRD a participat la concertul festiv „Mărțișor 2014”.
24.03.2014 Prima întrunire trimestrială a șefilor SRU din anul curent
La sfârșitul lunii martie, Direcția reforma administrației publice centrale din cadrul Direcției generale coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat a organizat prima, în 2014, întrunire trimestrială a șefilor subdiviziunilor Resurse Umane din autoritățile administrației publice centrale.
21.03.2014 A avut loc prima ședință de lucru a Cancelariei de Stat în teritoriu
Președinţii raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni, primarii și secretarii consiliilor locale şi șefii serviciilor desconcentrate s-au reunit la 20 martie, la Ungheni, în cadrul primei ședințe de lucru în teritoriu organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Ei au discutat despre controlul de legalitate a actelor emise/adoptate de autorităţile publice locale, efectuat în anul 2013 de Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat și au identificat soluții pentru îmbunătățirea activității APL și a colaborării cu oficiile teritoriale ale acesteia.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.04.2014
Vizitatori: 299962
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus