Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
22.12.2014 Cabinetul de miniștri a aprobat cererea de demisie a lui Victor Bodiu din funcția de Secretar General al Guvernului
Membrii Cabinetului de miniștri au acceptat, în cadrul ședinței de astăzi, cererea de demisie, din proprie inițiativă, a lui Victor Bodiu din funcția de Secretar General al Guvernului.
19.12.2014 Ultima întrunire trimestrială a șefilor SRU din anul curent
Șefii subdiviziunilor resurse umane din autoritățile publice de nivel central s-au reunit, la 18 decembrie, la ultima întrunire trimestrială din 2014. Tradițional, participanții au fost familiarizați cu subiectele de actualitate din domeniu, dar și cu unele noutăți survenite în ultimele luni ale anului care se încheie.
12.12.2014 În anul 2015, peste o mie de funcționari publici vor beneficia de instruire în cadrul cursurilor din comanda de stat
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința din 10 decembrie, Hotărârea de Guvern „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în 2015”. În cadrul acesteia, în anul viitor, la Academia de Administrare Publică vor fi instruiți 1090 de funcționari.
25.11.2014 Un nou curs de instruire pentru responsabilii de gestionarea personalului din APC
În perioada 17-21 noiembrie, responsabilii de gestionarea personalului din autoritățile publice centrale (APC) au participat la un curs de instruire în domeniul managementului resurselor umane. Programul cursului a inclus mai multe subiecte de interes pentru angajații subdiviziunilor resurse umane și a avut drept scopul actualizarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților necesare pentru gestionarea eficientă a resurselor umane în administrația publică din țară.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.01.2015
Vizitatori: 381055
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus