Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
19.05.2015 Anunţ de selectare a membrilor Consiliului Naţional pentru Participare
Guvernul Republicii Moldova își continuă angajamentul de a edifica și consolida un dialog viabil cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice. În acest sens, Guvernul lansează concursul public de selectare a membrilor Consiliului Național pentru Participare (CNP).
17.04.2015 Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Teritorială Moldova – Ucraina
Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare teritorială Moldova-Ucraina este lansat în data de 15 aprilie 2015, termenul limită pentru depunerea solicitărilor de finanțare fiind la data de 15 iulie 2015.
08.04.2015 State Chancellery and Ministry of Regional Development and Construction of the Republic of Moldova are currently looking for national candidates to fill the following job positions within the “Danube connects” project, financed by Austrian Development Agency

04.03.2015 Platforma www.cariere.gov.md, promovată la Târgul oportunităților de muncă
Cancelaria de Stat continuă să informeze cetățenii despre specificul serviciului public și modalitățile de angajare în funcția publică. Segmentu-țintă al acestor activități sunt tinerii care își fac studiile la instituții de învățământ superior.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.05.2015
Vizitatori: 422305
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus