Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
10.10.2014 BRD și OIM anunță un Program de granturi mici destinat presei din diasporă
Un Program de Granturi mici destinat Presei din Diasporă este lansat de către Biroul pentru Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat (BRD) în colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație în Moldova (OIM). Scopul Programului este de a susține inițiativele și/sau persoanele din diaspora moldovenească ce desfășoară activități destinate oferirii și distribuirii, în rândurile diasporei, a informației despre evenimentele din Moldova, dar și despre politicile și programele relevante pentru diasporă atât din țara de origine, cât și din țările de destinație.
30.09.2014 Raportul despre implementarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în anul 2013, discutat la întrunirea trimestrială a șefilor SRU
Cea de-a treia, din 2014, întrunire trimestrială a șefilor subdiviziunilor resurse umane din cadrul autorităților publice de nivel central, desfășurată la 25 septembrie, a avut drept subiect central Raportul privind implementarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public pentru anul 2013.
30.09.2014 Consultări publice cu privire la Registrul electronic de Stat al actelor locale
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în comun cu Programul USAID Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE) au organizat, la 30 septembrie, consultări publice pe marginea proiectelor de lege și hotărâre de Guvern cu privire la Registrul electronic de Stat al actelor locale.
29.09.2014 Datele geospațiale, o componentă importantă pentru o e-Guvernare modernă
Secretarul General al Guvernului, Victor Bodiu, a participat astăzi la deschiderea Adunării Generale a „EuroGeographics”, în cadrul căreia s-au reunit reprezentanți ai peste 50 de țări. Subiectul principal de pe agenda evenimentului este „tendințe de viitor pentru gestionarea informaţiei geospaţiale: viziuni pentru următorii zece ani”.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 10.10.2014
Vizitatori: 350578
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus