Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
21.07.2014 Registrul de Stat al Controalelor este funcţional  
Primele cinci instituţii abilitate cu funcţie de control sunt deja integrate cu Registrul de Stat al Controalelor. Este vorba de Camera de Licenţiere, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Agenţia Naţională a Turismului, Agenţia Naţională „Transport Auto” şi IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.
16.07.2014 Guvernul a numit în funcţie primii secretari de stat
Guvernul a aprobat astăzi, în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri, numirea în funcţie a primilor trei secretari de stat pentru Ministerele Educaţiei, Sănătăţii şi al Economiei.
07.07.2014 Cu privire la demararea concursului pentru decernarea Premiului National
Comisia pentru decernarea Premiului Naţional anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Naţional, instituit în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările și completările ulterioare publicate în Monitor Oficial al Republicii Moldova din 4 iulie 2014, nr.174-177, art.539, în scopul stimulării activităţii de creaţie şi promovării valorilor performante în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei şi sportului.
03.07.2014 La Chișinău a avut loc Prima reuniune anuală a Comitetului de Monitorizare al Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale a Consiliului Europei
La 3 iulie, pentru prima dată la Chişinău, circa 100 de reprezentanţi ai celor 47 de state membre ale Consiliului Europei s-au întrunit în cadrul reuniunii anuale a Comitetului de Monitorizare al Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale a Consiliului Europei (CALRE).
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.07.2014
Vizitatori: 327010
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus