Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
26.08.2015 Cancelaria de Stat a publicat Raportul cu privire la asistenţa oficială pentru dezvoltare, acordată Republicii Moldova în 2014  
  Raportul ODA 2014 Raportul a fost elaborat de către Direcţia generală coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale din cadrul Cancelariei de Stat, în baza informaţiilor primite de la partenerii de dezvoltare, de la autorităţile publice, precum şi a informației prezente în Platforma pentru gestionarea asistenței externe (www.amp.gov.md). Autorităţile publice centrale au prezentat informaţiile privind gestionarea asistenţei în sectoarele prioritare stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020” și Programul de
25.08.2015 Cancelaria de Stat a organizat prima şedinţă a noului cabinet de miniştri, condus de Valeriu Streleţ, cu preşedinţii de raioane
  Cancelaria de Stat a organizat astăzi prima şedinţă a noului cabinet de miniştri, condus de Valeriu Streleţ, cu preşedinţii de raioane. Şeful Executivului le-a recomandat acestora să constituie, cât mai rapid, Asociaţia preşedinţilor de raioane, ceea ce va consolida comunicarea şi va duce la o colaborare mult mai eficientă cu autorităţile centrale. În mesajul său de salut, Prim-ministrul a subliniat importanţa unei colaborări strînse dintre Guvern şi conducerea tuturor raioanelor, pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă localităţile Republicii Moldova. De asemenea, Şeful
04.08.2015 Comitetul de Coordonare a analizat rezultatele proiectului Twinning din primul trimestru de implementare
La data de 3 August curent a avut loc prima întrunire a Comitetului de Coordonare a proiectului Twinning “Support pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”, care este finanţat din fondurile UE. Scopul şedinţei a fost analiza rezultatelor înregistrate pe parcursul primului trimestru de implementare a proiectului. La eveniment au participat leaderii de proiect a ţărilor partenere – dl Roman Cazan, Secretar General Adjunct al Guvernului, din partea Republicii Moldova
10.07.2015 Autoritățile publice își perfecționează activitatea de monitorizare și raportare
Autoritățile publice își perfecționează activitatea de monitorizare și raportare Șefii Direcțiilor de monitorizare din cadrul autorităților publice centrale s-au întrunit astăzi, 10 iulie, la o masă rotundă organizată de Cancelaria de Stat, cu tematica Rapoartele de monitorizare anuale.În cadrul evenimentului, Direcția monitorizare și evaluare a Cancelariei de Stat a prezentat sumarele rapoartelor  de monitorizare pe marginea Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2013-2014”, a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”, precum și Raportul privind asistența externă
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 26.08.2015
Vizitatori: 450964
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus