Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
10.07.2015 Autoritățile publice își perfecționează activitatea de monitorizare și raportare
Autoritățile publice își perfecționează activitatea de monitorizare și raportare Șefii Direcțiilor de monitorizare din cadrul autorităților publice centrale s-au întrunit astăzi, 10 iulie, la o masă rotundă organizată de Cancelaria de Stat, cu tematica Rapoartele de monitorizare anuale.În cadrul evenimentului, Direcția monitorizare și evaluare a Cancelariei de Stat a prezentat sumarele rapoartelor  de monitorizare pe marginea Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2013-2014”, a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”, precum și Raportul privind asistența externă
01.06.2015 Specialiştii în resurse umane din administraţia publică au discutat propunerile de modificări la cadrul legislativ şi normativ
  Data de 29 mai curent a marcat un eveniment important în cadrul primului trimestru de implementare a proiectului „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”. Echipa proiectului împreună cu partenerul de implementare şi beneficiarul acestuia - Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, au organizat  întrunirea trimestrială a specialiştilor din subdiviziunile resurse umane din autorităţile publice de nivel central.        Scopul evenimentului a fost familiarizarea participanţilor cu experienţa Lituaniei în
25.05.2015 Dezvoltarea capacităţilor funcţionarilor publici din administraţia publică locală
                 La 13 mai curent, a avut loc prima întrunire semestrială a funcţionarilor publici din administraţia publică locală din Republica Moldova, în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”. Evenimentul a fost desfăşurat în cadrul primei componente a proiectului - armonizarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public şi consolidarea capacităţilor instituţionale, conform celor mai bune practici ale UE. Circa 30 de funcţionari publici,
19.05.2015 Anunţ de selectare a membrilor Consiliului Naţional pentru Participare
Guvernul Republicii Moldova își continuă angajamentul de a edifica și consolida un dialog viabil cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice. În acest sens, Guvernul lansează concursul public de selectare a membrilor Consiliului Național pentru Participare (CNP).
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 30.07.2015
Vizitatori: 441970
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus