Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
18.11.2015 Funcţionarii publici instruiţi în cadrul proiectului PADOS
În perioada 12 - 13 noiembrie curent, experţi din Finlanda şi Estonia au desfăşurat instruiri pentru circa 60 de funcţionari publici din autorităţile publice centrale.
13.11.2015 25 de localităţi din Republica Moldova vor beneficia de asistenţă în cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltarea Locală
Secretarul general al Guvernului, Serghei Palihovici, a prezidat astăzi, 13 noiembrie 2015, prima ședință a Consiliului coordonator al Proiectului Migrație și Dezvoltarea Locală (MiDL) - un program al Cancelariei de Stat, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare si Cooperare.
11.11.2015 Secretarul general al Guvernului a discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene despre priorităţile colaborării bilaterale
Secretarul general al Guvernului, Serghei Palihovici, a avut astăzi, 11 noiembrie 2015, o întrevedere cu o delegaţie a Comisiei Uniunii Europene, aflată într-o vizită de lucru la Chişinău, din care fac parte Gianpiero Borzillo, coordonator pentru statele Parteneriatului Estic, Emma Sandahl, ofițer pe asistenţa internațională şi expert gender, şi Rudie Filon, responsabil relații cu Republica Moldova și Georgia a Comisiei Europene.
26.10.2015 În Republica Moldova va fi creat Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă
Secretarul general al Guvernului, Serghei Palihovici, a avut astăzi o întrevedere cu Dafina Gherceva, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) și reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.11.2015
Vizitatori: 481377
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus