Prima
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
Comunicate de presă
31.10.2014 Au fost făcute publice rezultatele evaluării în cadrul Mecanismului de Granturi destinat Presei din Diaspora
Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD), anunță rezultatele evaluării aplicațiilor parvenite în cadrul concursului de granturi mici pentru jurnaliștii independenți din Diasporă (profesioniști sau amatori), care desfășoară activități de informare a cetățenilor Moldoveni aflați peste hotare, sub formă de echipament tehnic necesar pentru a desfășura activități de informare a Diasporei, prin diverse instrumente mass-media.
30.10.2014 Extinderea Programului de susținere a absolvenților moldoveni din străinătate care doresc să revină să lucreze acasă
Absolvenții moldoveni, care au făcut studii în străinătate și doresc să revină temporar sau permanent în Moldova pentru a se angaja în instituțiile private sau publice vor putea beneficia de suport în continuare. Datorită numărului mare de solicitări, Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță extinderea programului de granturi dedicat absolvenților moldoveni din străinătate, în cadrul căruia va fi oferit suport financiar unui număr suplimentar de 24 de beneficiari.
22.10.2014 Concurs privind selectarea Consultantului național pentru realizarea studiului primar al fenomenului suicidului și a tentativelor de suicid în rîndul copiilor în vederea determinării profilului copilului vulnerabil și a cauzelor fenomenului.
// 213.446Kb
10.10.2014 BRD și OIM anunță un Program de granturi mici destinat presei din diasporă
Un Program de Granturi mici destinat Presei din Diasporă este lansat de către Biroul pentru Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat (BRD) în colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație în Moldova (OIM). Scopul Programului este de a susține inițiativele și/sau persoanele din diaspora moldovenească ce desfășoară activități destinate oferirii și distribuirii, în rândurile diasporei, a informației despre evenimentele din Moldova, dar și despre politicile și programele relevante pentru diasporă atât din țara de origine, cât și din țările de destinație.
Detalii: NOUTĂŢI
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 20.11.2014
Vizitatori: 360987
 
Tel.
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Creat de Brand.md
 

Sus