Home
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
PRESS RELEASES
08.10.2015 Public authorities strengthen their Monitoring and Evaluation capacities
The heads of units responsible for Monitoring and Evaluation within Central Public Administration met at a round table organized by the State Chancellery, the topic for discussion being the Process of Monitoring and Evaluation of the Government's Action Plan for 2015-2016 and the reporting methodology.
04.08.2015 The Steering Committee of the Twinning Project has analyzed the results achieved in the first quarter of its implementation
  On August 3rd, 2015, the first Steering Committee meeting of the EU funded Twinning Project “Support to the Civil Service modernization process in the Republic of Moldova in line with the best EU practices” was carried out. The main purpose of the meeting stood in the analysis of the results registered during the first Quarter of the project implementation. The event brought together the two Project Leaders of the partner countries – Mr Roman Cazan, the Deputy General Secretary of the
01.06.2015 Human Resources specialists from the public administration discuss the proposed amendments to the legislative and regulatory framework
  The date of 29 May marked an important event in the first quarter of implementing the Project “Support to the civil service modernization in the Republic of Moldova in line with the best EU practices”. The Project team together with its implementing partner and beneficiary – State Chancellery of the Republic of Moldova organized the quarterly meeting of the HR Units specialists from central level.     The objective of the meeting was to familiarize the participants with
14.05.2015 Capacity building for civil servants of the local public administration
On May 13th was held the first quarterly meeting of the civil servants from local public administration of the Republic of Moldova within the Twinning Project “Support to the civil service modernization in the Republic of Moldova in line with the best EU practices”. The event was organized under the first project component – legal framework of civil service modernization adapted and institutional capacity building strengthened in line with EU best practices”. Circa 30 civil servants, HR specialists of
Details: NEWS
 
 
Home Contact Sitemap
Updated: 28.11.2015
Visits: 481933
 
Phone
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Made by Brand.md
 

top