Home
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
PRESS RELEASES
16.12.2013 The information on all civil service positions, announced at the competition, will be posted on a joint platform - www.cariere.gov.md
The Cabinet of Ministers has passed the Decision „On the creation and administration of the governmental portal on civil service positions, for which filling the public authorities organize competition”. The initiative to create such portal belongs to the State Chancellery and was determined by the increased interest towards the civil service position in the last years, respectively the necessity of a joint platform containing relevant information for those who would like to work in civil service.
14.12.2013 The First Managerial Training Programme for civil service top managers from the Republic of Moldova has been completed
The participants of the First Managerial Training Programme for civil service top managers, which were piloted in the period of October 22 – December 10, 2013, received the graduation certificates from the State Chancellery of the Republic of Moldova. Overall, nine top managers received training and 15 trainers improved their skills and capacities in this area.
13.12.2013 Victor Bodiu: „Over 90 percent of the objectives planned in the CPAR Strategy were achieved”
This week, Secretary General of the Government, Victor Bodiu had a range of meetings with the World Bank Mission, who came to Chisinau to assess the Executive’s performance in implementation of the Central Public Administration Reform (CPA) and the World Bank’s performance in provided support.
12.12.2013 Achievements and perspectives for the Central Public Administration Reform – Project Closing Event
„The Central Public Administration Reform – achievements and perspectives”- this was the topic of the Conference organized on December 11 by the State Chancellery of the Republic of Moldova on the closing event of the CPAR Project, financed by the Multi-Donor Trust Fund and managed by the World Bank.
Details: NEWS
 
 
Home Contact Sitemap
Updated: 03.07.2015
Visits: 434263
 
Phone
Fax (+373 22) 24 26 96
 
Made by Brand.md
 

top