Organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de către Cancelaria de Stat

 

Director general: Casapu Mihail
Anticamera

022-250-138
022-250-108

Director: Grosu Sergiu
Anticamera
Dispecerat

022-746-264
022-746-220
022-744-389

Administrator: Dumbravă Nicolae
Anticamera

022-232-613
022-234-733

 

Raportul de activitate

Situațiile financiare anuale 

Administrator: Gabura Iurie
Anticamera

022-237-773
022-233-521

 

Raportul de activitate

Situațiile financiare anuale

Raportul de audit

 

Administrator: Poiană Victor 
Anticamera

022-234-999
022-234-317

 

Raportul de activitate

Situațiile financiare anuale

Raportul de audit

 

Director: Şargu Dinu 

Anticamera

022-271-112
022-278-317

 

Director executiv: Ursu Eugeniu 
Anticamera

022-250-234
022-250-544

                                                          www.cancelaria.gov.md