Agenţii economici pot evalua instituţiile de control prin intermediul unui chestionar

Publicat:14/04/2017

În contextul evaluării reformelor guvernamentale prin intermediul unei fișe de punctaj transparente și comprehensive (Scorecard), începând cu luna septembrie 2016, pe portalul public al Registrului de Stat al Controalelor (https://controale.gov.md) a fost plasat un chestionar. 

 

Scopul acestui exerciţiu cu caracter anonim şi imparţial vizează  evaluarea conţinutului şi a nivelului de accesibilitate a informației pe portalul controale.gov.md sau pe paginile web ale instituțiilor. De asemenea, prin intermediul acestui chestionar, întreprinzătorii pot contribui cu sugestii şi propuneri de îmbunătățire a  accesibilității și a conţinutului informaţional privind controlul de stat.

 

Chestionarul poate fi accesat de pe portalul guvernamental al Registrului de Stat al Controalelor (https://controale.gov.md) sau direct la adresa imediat indicată https://www.surveymonkey.com/r/36NHT7M.