Conducerea Cancelariei de Stat, în dialog cu reprezentanţii Guvernului în teritoriu

Publicat:28/03/2017

Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, şi Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac, s-au întrunit într-o şedinţă de lucru cu şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru a discuta rezultatele activităţii oficiilor teritoriale în anul 2016, fiind identificate soluţii pentru consolidarea cooperării inter şi intrainstituţionale.

 

În cadrul întrevederii, au fost examinate iniţiativele de modificare a cadrului normativ ce vizează institutul reprezentantului Guvernului în teritoriu prin prisma asigurării unei administraţii publice eficiente orientate spre cetăţean.

 

De asemenea, a fost discutată agenda de reforme a Guvernului, în special, reforma administraţiei publice centrale şi locale, reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar, care are drept scop modernizarea serviciului public prin sporirea profesionalismului şi responsabilităţii factorilor implicaţi, asigurând un nivel motivaţional corespunzător.

 

În context, a fost evidenţiată necesitatea dezvoltării unei strategii de comunicare, iar rolul important al reprezentanţilor Guvernului este de a consolida platforma de comunicare la nivel teritorial în acest proces.

 

Participanții au discutat şi aspectele ce ţin de implicarea mai activa a reprezentanţilor oficiilor teritoriale în organizarea vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului, prin asigurarea interacţiunii cu autorităţile publice locale şi conjugarea eforturilor pentru soluţionarea problemelor comunităţilor locale.