Funcționarea administrației publice locale în condiții de legalitate - preocuparea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat

Publicat:12/04/2017

Anual, în baza datelor prezentate de oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat este elaborat și prezentat Guvernului raportul privind controlul actelor autorităților administrației publice locale.

 

În Raportul pentru anul 2016 este menţionat că cele 10 oficii teritoriale au supus controlului administrativ de legalitate 172601 acte, dintre care 166488 acte au fost verificate  obligatoriu  și 6113 acte facultativ. Totodată, prin punerea la dispoziție a bazei legislative și informarea despre modificările actelor normative, oficiile teritoriale au acordat 51482 de consultații autorităților administrației publice locale, instituțiilor de stat, persoanelor fizice și juridice.

 

Scopul de bază al controlului administrativ de legalitate a actelor autorităților administrației publice locale (APL) constă în prevenirea încălcărilor legislației în vigoare, admise în procesul adoptării şi emiterii actelor administrative. De asemenea, controlul are menirea să asigure corectitudinea și transparența funcționării APL.

 

Raportul ”Privind controlul de legalitate al actelor autorităților administrației publice locale, exercitat de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat în anul 2016” poate fi accesat pepagina web a Cancelariei de Stat - http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/f.titlu-raport_pub_2016.pdf.