OECD susţine Republica Moldova în implementarea Agendei de reforme

Publicat:30/03/2017

Cancelaria de Stat, în comun cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), au organizat un atelier de lucru interinstituţional Republica Moldova – OECD.

 

În cadrul atelierului, a fost discutată Nota de Concept, elaborată de către OECD, privind potențialele domenii de cooperare cu Republica Moldova pentru sprijinirea implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum şi a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA), cum ar fi: reforma administrației publice, reforma sectorului justiției, anti-corupție, îmbunătățirea climatului de afaceri, dezvoltarea IMM-urilor, politici investiționale, comerț, impozite, eficiență energetică, educație.

 

În context, reprezentanții autorităților publice naționale au informat despre reformele în derulare și prioritățile de dezvoltare.

 

Atelierul s-a desfășurat în trei sesiuni tematice:

-         politica IMM-urilor, investiții responsabile, precum și facilitarea comerțului;

-         evaluare multidimensională la nivel național;

-         arii potențiale pentru viitoarea cooperare.

 

De asemenea, participanţii la atelier au discutat inițiativa creării Consiliului de Coordonare interministerială OECD - RM, care va reprezenta o platformă de instituţionalizare a cooperării între Guvernul Republicii Moldova şi OECD, va identifica ariile de participare a Republicii Moldova la organismele şi comitetele OECD, pentru a beneficia de suport şi a asimila practicile altor ţări din regiune și va monitoriza progresul colaborării între părţi.