Media

Dumitru Udrea: Angajamentul Republicii Moldova pentru susținerea normelor și valorilor Cartei europene a autonomiei locale rămâne ferm

Published on: 27/10/2022

Cooperarea, dezvoltarea și coeziunea socială sunt extrem de importante pentru viitorul Republicii Moldovei, este unul dintre mesajele Secretarului general al Guvernului, Dumitru Udrea, transmis membrilor Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CALRE) în cadrul celei de-a 43-a sesiune a Congresului. 

 

Dumitru Udrea a subliniat că Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 încurajează continuarea cooperării în cadrul programelor de asistență, inclusiv în domeniul democrației locale.

 

În ceea ce privește evoluțiile în implementarea angajamentelor internaționale și a cadrului de politici în vederea reformării și eficientizării administrației publice, Secretarul general al Guvernului a informat că a fost elaborat conceptul Strategiei de reformă a administrației publice, care oferă o abordare integrată și asigură sinergia dintre cele două componente ale reformei (administrația centrală și cea locală). 

 

Domeniile cheie ale noii strategii se vor concentra pe managementul serviciilor publice, instituțiile/agențiile publice, planificarea strategică și sistemul de elaborare a politicilor publice, digitalizarea serviciilor publice și debirocratizarea și administrația publică locală. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova își propune să restructureze sistemul administrației publice (atât la nivel central, cât și la nivel local) pentru a-și spori eficiența și capacitatea de a răspunde rapid și flexibil provocărilor și problemelor într-o lume în continuă schimbare. 

 

,,Considerăm că eficiența sistemului de administrație publică poate fi atinsă doar prin cooperare și dialog direct cu toți factorii interesați relevanți, inclusiv actorii la nivel local și asociațiile reprezentative ale acestora’’, a declarat Dumitru Udrea.

 

Iar pentru a consolida platforma de comunicare și consultare pentru reforma administrativ-teritorială, Secretarul general al Guvernului a făcut referire la reactivarea Comisiei paritare de descentralizare, după o pauză de peste 5 ani. Prima ședință a comisiei urmează a fi organizată în următoarele două săptămâni.

 

,,Credem că în cadrul comisiei paritare va fi identificat consensul necesar pentru a promova opțiunile de reformă în timp util, a dezvolta comunicarea și dialogul între administrația publică centrală și administrațiile publice locale și a consolida autonomia locală’’, a menționat Dumitru Udrea. 

 

În încheierea luării de cuvânt, Secretarul general al Guvernului a exprimat recunoștința Executivului de la Chișinău față de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru sprijinul constant în consolidarea democrației țării, a bunei guvernări, a autonomiei locale, precum și pentru expertiza oferită în formularea și implementarea politicilor de descentralizare. 

 

,,Suntem convinși că eforturile de reformă a administrației publice vor contribui la dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor publice (inclusiv la nivel local) pentru a avea un sistem de salarizare mai atractiv pentru funcționari publici angajarea cărora să aibă la bază principiul meritocrației și profesionalismului’’, a spus Dumitru Udrea.

 

La aceeași sesiune plenară a CALRE, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale (CALM), Viorel Furdui a vorbit despre obiectivele și prioritățile CALM atât la nivel de colaborare națională, cât și locală. 

 

În cadrul participării sale la cea de-a 43-a sesiune a Congresului, Dumitru Udrea a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Leendert Verbeek și echipa de monitorizare și raportorii pentru Republica Moldova, Marc Cools și Gunn Marit Helgesen. Atât Dumitru Udrea, cât și Leendert Verbeek au subliniat importanța continuării dialogului și fortificarea oportunităților de colaborare dintre Consiliul Europei și Guvernul Republicii Moldova. 

 

Amintim că în perioada 24-27 octombrie, la Strasbourg, a avut loc cea de-a 43-a sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CALRE). Republica Moldova a fost reprezentată de Secretarul general al Guvernului și membrii CALM.