DOMENIILE DE COMPETENŢĂ

Armonizarea legislației naționale cu legislația UE

Сoordonarea politicilor și planificarea strategică

Gestionarea asistenței externe

Reforma administrației publice

Guvernare deschisă

Monitorizarea controalelor de stat

                                                  https://controale.gov.md

Reintegrarea ţării

                                            http://www.gov.md/ro/biroul-pentru-reintegrare

Politici în domeniul diasporei

Cadrul normativ:

 

 

 

 

 

 

                                         www.brd.gov.md

Protecţia drepturilor copiilor

                                          www.cnpdc.gov.md

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

                                        www.antitrafic.gov.md

Pregătirea şedinţelor de Guvern

Cadru normativ:

 

Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115222&lang=ro )

  

Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017  (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro)

 

Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239/2008 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106638&lang=ro)

 

Hotărîrea Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova” nr. 610/2018  (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119333&lang=ro)

 

Link-ul spre ordinile de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor de Guvern:http://gov.md/ro/advanced-page-type/sedinte-de-guvern

 

Link-ul spre ordinile de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor Secretarilor generali : https://cancelaria.gov.md/ro/ap/sedinta-secretarilor