6 proiecte inovatoare, la scară mică, vor fi implementate în Republica Moldova, cu suportul Germaniei

Publicat:08/09/2021

6 proiecte au beneficiat de granturi pentru dezvoltarea serviciilor în diferite regiuni ale țării, în ceea ce privește energia verde, promovarea ciclismului, integrarea în câmpul muncii, asigurarea accesului la apă potabilă și sanitație, facilitarea accesului persoanelor cu autism la serviciile sociale, ș.a.

Evenimentul de acordare a certificatelor de grant pentru cele 6 proiecte la scară mică, ce vor aplica idei inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, a avut loc în data de 7 septembrie 2021, cu participarea dlui Adrian Ermurachi, Secretar general adjunct al Guvernului. De asemenea, au participat reprezentanții Ambasadei Germaniei la Chișinău, ai Agenției de Cooperare Internaționale a Germaniei (GIZ) și partenerii proiectelor EcoVisio, ADR Nord, Curcubeul Speranței - Centrul de Plasament Temporar pentru Copii, Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile, AO ''SOS Autism'' Moldova și Centrul Regional pentru Politici Comunitare.

Finanțarea proiectelor a fost oferită în cadrul Fondului de Inovații pentru Obiective de Dezvoltare Durabilă din Republica Moldova.

Fondul de Inovații pentru ODD face parte din activitățile proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, implementat de  GIZ Moldova în cadrul cooperării germane, cu finanțarea Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ). Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacităților și proceselor de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova. Cele trei rezultate (1) Planificare, (2) Monitorizare și (3) Implementare se consolidează reciproc. Proiectul este realizat împreună cu partenerul său politic principal, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și alte părți interesate.

Fondul de Inovații pentru ODD a fost creat pentru a încuraja avansarea în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova, prin sprijinirea implementării a cel puțin 6 proiecte intersectoriale la scară mică, pentru implementarea cărora este necsar parteneriatul între minim două grupuri diferite de părți interesate, cum ar fi: autorități publice, societatea civilă, sectorul privat, mediul academic. Scopul este de a încuraja parteneriatele între sectoare diferite, în conformitate cu principiile Agendei 2030.

Printr-un concurs public de propuneri, lansat în februarie 2021, persoanele au avut șansa de a solicita finanțare prin depunerea ofertelor de proiecte. Au fost recepționate în total 118 cereri. Cel mai mare interes a fost observat în sectoarele sociale și de mediu. Aplicațiile au inclus  modele mixte de parteneriat. Consiliul consultativ, format din 9 membri - reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri, academic și ai societății civile, a analizat și clasificat propunerile de proiecte selectate pe baza criteriilor de calitate. Ofertele cu cel mai mare punctaj au primit o atribuire de contract.

Lista proiectelor câștigătoare poate fi accesată aici: Projects Overview – SDG Innovationfund Moldova (sdgfundmoldova.com).

În septembrie 2015, Republica Moldova împreună cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au adoptat Agenda 2030. Agenda 2030 este un angajament de eradicare a sărăciei și de realizare a dezvoltării durabile la nivel mondial până în 2030, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă. Adoptarea Agendei 2030 a fost o realizare importantă, oferind o viziune globală comună către o dezvoltarea durabilă pentru toți. Cu toate acestea, realizarea acestui angajament reprezintă o mare provocare pentru majoritatea țărilor.