60 de specialiști au fost instruiți în domeniul drepturilor omului

Publicat:14/07/2021

În perioada 7,8,12,13 iulie 2021, Cancelaria de Stat în parteneriat cu Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova, a organizat o sesiune de formare în domeniul drepturilor omului cu tematica „Protecția minorităților prin prisma drepturilor omului - mecanisme internaționale”.

Sesiunea de formare a avut drept scop eficientizarea procesului de elaborare a politicilor în domeniu, de monitorizare și de raportare de către Republica Moldova pe marginea recomandărilor internaționale parvenite de la mecanismele internaționale de protecție a drepturilor minorităților.

Pentru eficientizarea procesului de instruire, modulele au fost focusate pe diferite tematici: abordarea din perspectiva drepturilor omului în elaborarea politicilor; drepturile minorităților și sistemul de protecție al minorităților la nivel internațional; drepturile minorităților în Moldova: provocări și perspective; elaborarea politicilor și drepturile minorităților.

La instruire au participat circa 60 de reprezentanți delegați de autoritățile publice centrale, instituțiile naționale ale drepturile omului, coordonatori în domeniul drepturilor omului de la nivel local. În cadrul evenimentului au fost evidențiate progresele, provocările existente și eforturile pentru îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor în domeniu.

Menționăm că Republica Moldova este stat parte la tratatele internaționale de bază ale ONU și ale Consiliului Europei privind drepturile omului, cele mai relevante pentru respectarea drepturilor minorităților fiind: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale.