Anunț privind inițierea elaborării Programului pentru o guvernare deschisă pe anii 2021-2024

Publicat:29/04/2021

Cancelaria de Stat anunță inițierea procesului de elaborare a Programului pentru o guvernare deschisă pentru anii 2021-2024.

Conceptul Programului este elaborat de Cancelaria de Stat în conformitate cu prevederile supct. 3, pct. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice și poate fi accesat aici.

Prin aprobarea și implementarea Programului vizat, Guvernul Republicii Moldova reafirmă angajamentele cu privire la respectarea principiilor de bază ale Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. 

Scopul proiectului este consolidarea unei guvernări transparente, responsabile și eficiente prin îmbunătățirea proceselor decizionale, participative și a dialogului cu cetățenii, iar prin intermediul acestuia, Guvernul urmărește identificarea soluțiilor pentru sporirea accesului la informații, promovarea transparenței sectorului public, asigurarea luptei împotriva corupției și încurajarea participării cetățenilor în actul de guvernare.

Proiectul urmează a fi elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Totodată, rugăm completarea acestui chestionar, rezultatele căruia vor fi luate în considerare la elaborarea Programului vizat.

Prin urmare, comentariile și recomandările pot fi transmise până la data de 14 mai 2021, persoanei de contact:

 

Natalia Cristian, consultant principal

Direcția coordonare politici și priorități

Cancelaria de Stat

Tel: 022 250 221, 069 63 69 43

e-mail: natalia.cristian@gov.md