Atelier de formare profesională privind procesul de integrare în UE: Peste 100 de funcționari publici, instruiți în domeniul negocierilor de aderare și armonizării legislației

Publicat:01/07/2024

1 iulie 2024, Chișinău – Metodologia negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și noile modificări ale legislației naționale în domeniul armonizării legislative au fost discutate, în perioada 28-29 iunie, la atelierul cu genericul „Următorii pași pentru Republica Moldova în procesul de aderare la UE”.

 

Evenimentul a reunit circa 100 de funcționari publici, președinții și secretarii Grupurilor de lucru pentru negocierile de aderare la UE, dar și reprezentanții autorităților publice naționale.

 

Discuțiile s-au axat pe următorii pași în procesul negocierilor de aderare la UE și documentele care urmează a fi elaborate, în acest sens. Subiectele au fost prezentate de Primož Vehar și Vladimir Medjak - experții proiectului european „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

 

De asemenea, reprezentanții Centrului de armonizare a legislației au prezentat recentele modificări ale cadrului de reglementare în ceea ce privește procedurile de elaborare și promovare a actelor normative, inclusiv a celor cu relevanță UE. Totodată, au fost analizate aspectele tehnice ale procesului de armonizare a legislației naționale cu cea europeană.

 

Centrului de armonizare a legislației din cadrul Cancelariei de Stat va organiza în continuare sesiunile de instruire pentru funcționarii responsabili de transpunerea acquis-ului comunitar, pe aspecte de elaborare și promovare a actelor cu relevanță UE.