Aviz

Publicat:22/07/2016

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova Vă invită să participați la ședința de consultare publică a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, care va avea loc la data de 27 iulie curent, ora 10:00, în incinta Casei Guvernului (sala de ședințe, etj. 1, str. Pușkin).

 

Scopul proiectului este de a consolida mecanismul de participare a societăţii civile la procesul decizional şi de a asigura accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii.

 

Pentru facilitarea accesului în Casa Guvernului, solicităm respectuos confirmarea participării Dumneavoastră la adresa de e-mail: victor.besleaga@gov.md sau la numărul de telefon: 022 250 489 (Victor Beşleaga, Consultant Principal în cadrul Direcției coordonarea politicilor și planificare strategică). Totodată, rugăm remiterea comentariilor la adresa sus-menționată, preferabil către data de 26 iulie 2016. Proiectul de hotărâre și nota informativă pot fi accesate la www.particip.gov.md.