Cancelaria de Stat anunță lansarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general în ministere

Publicat:19/10/2021

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Cancelaria de Stat anunță lansarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general din cadrul următoarelor ministere:

-           Ministerul Apărării;

-           Ministerul Justiției;

-           Ministerul Economiei;

-           Ministerul Afacerilor Interne;

-           Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

-           Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

-           Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

După examinarea dosarelor (admiterea la concurs), concursul prevede competiția dosarelor și interviul.

În premieră, candidații pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior vor prezenta conceptul de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea acestora asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale autorității publice.

Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.

Detalii despre sarcinile de bază ale funcției și condițiile de participare pot fi găsite la următorul link: https://bit.ly/3pk58SS.

Documentele pot fi depuse prin poștă, email sau personal, până la data de 3 noiembrie 2021, ora.16.00.

Autoritățile publice, menite să servească cetățenii, să  acționeze în interesul oamenilor, au nevoie de  profesioniști integri în funcții publice pentru a asigura schimbările necesare în sistemul administrativ.

Guvernul Republicii Moldova promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Toate persoanele care întrunesc condițiile menționate sunt încurajate să aplice la concurs.