Cancelaria de Stat a organizat un Atelier de lucru cu genericul ”Managementul funcției publice și al funcționarilor publici: Perspective europene.”

Publicat:06/10/2023

Un Atelier de lucru în domeniul managementului funcției publice, a fost organizat de Cancelaria de Stat, în scopul identificării provocărilor în aplicarea legislației aferente managementului funcției publice și al funcționarilor publici și generarea soluțiilor de depășire a acestora. La eveniment au participat șefi ai subdiviziunilor resurse umane din cadrul autorităților publice centrale, reprezentați ai autorităților publice locale, dar și reprezentanți ai societății civile.


Participanții au abordat prioritățile-cheie pentru reformarea sistemului de management al funcției publice și al funcționarilor publici și provocările principale în procesul de implementare a cadrului normativ privind funcția public.


De asemenea, în cadrul Atelierului au fost prezentate prioritățile Guvernului în reformarea sistemului de management al funcției publice și al funcționarilor publici, fiind menționate: integrarea abordărilor moderne în sistemul național privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici, bazate pe standardele europene; digitalizarea proceselor operaționale aferente managementului funcției publice; sporirea calității managementului de nivel superior. Totodată, a fost evidențiată necesitatea de dezvoltare a sistemului de accedere și evoluție în carieră a funcționarilor publici, inclusiv crearea rezervei de resurse umane în administrația publică și profesionalizarea funcționarilor publici în contextul realizării optime a sarcinilor în procesul aderării țării noastre la Uniunea Europeană.


În cadrul Atelierului de lucru au fost identificate provocările sistemice privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici, precum și provocările specifice privind implementarea procedurilor de personal, fiind propuse soluții de depășire a acestora.


Atelierul de lucru a fost organizat la 4 octombrie 2023, de către Direcția managementul funcției publice din Cadrul Cancelariei de Stat.