Cancelaria de Stat va continua susținerea respectării drepturilor omului în Republica Moldova

Publicat:25/05/2022

De datele statistice calitative și corecte depinde formularea politicilor publice eficiente în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova. De aceea, Cancelaria de Stat se alătură eforturilor de colectare, analiză și diseminare a datelor statistice ce țin de respectarea drepturilor omului.

 

În acest sens, va face parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și Biroul Național de Statistică pentru a adapta indicatorii internaționali de colectare a datelor privind respectarea drepturilor omului, în special cei ai obiectivelor de dezvoltare durabilă ai ONU, în documentele de politici publice din țara noastră.

 

„Pentru o evaluare obiectivă și complexă a asigurării drepturilor omului în Republica Moldova trebuie să avem și instrumentele corecte și moderne. Guvernul susține inițiativa instituțiilor responsabile în domeniu de a transpune unii indicatorii internaționali în contextul ajustării obiectivelor de dezvoltare durabilă în documentele de politici publice naționale”, a spus Dumitru Udrea, Secretar general al Guvernului.

 

La rândul său, Beatrix Ferenci, șefa OHCHR, a subliniat: „Și în continuare, vom susține Republica Moldova în dezvoltarea și analizarea statisticii în domeniul drepturilor omului conform normelor internaționale pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă și tuturor cetățenilor țării le sunt respectate drepturile”.

 

„Datorită indicatorilor internaționali, ce vor sta la baza colectării și analizării datelor complexe și dezagregate vom putea vedea unde sunt cele mai mari probleme în realizarea drepturilor omului și în care domeniu exact trebuie să intervenim imediat”, a spus Avocatul Poporului, Ceslav Panico. 

 

Și președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, Ian Feldman, a menționat: „Documentele de politici în domeniul drepturilor omului trebuie să corespundă necesităților reale ale populației Republicii Moldova. De aceea ne implicăm în acest proces complex”.

 

În cadrul activității comune pe care o vor desfășura instituțiile responsabile de domeniul drepturilor omului și Biroul Național de Statistică, cu suportul OHCHR și a Cancelariei de Stat va fi elaborată o metodologie pentru aplicarea normelor internaționale privind statistica în acest domeniu și pilotarea metodologiei, iar

reprezentanții ministerelor și a altor instituții importante vor fi capacitați și instruiți pentru a asigura implementarea noilor prevederi. De asemenea, noii indicatori vor fi incluși în documentele de politici publice pentru a crea un sistem unic de colectare și analizare a datelor statistice.