Comisia de concurs a desmnat învingătorii la funcția de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii, Ministerului Muncii, MIDR și MAI

Publicat:08/12/2021

În perioada 19 octombrie – 3 decembrie 2021 au fost organizate și desfășurate concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior de secretari generali ai următoarelor ministere:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

Ministerul Afacerilor Interne;

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Justiției;

Ministerul Apărării;

Ministerul Economiei.

 

În rezultatul desfășurării competiției dosarelor şi interviurilor au fost selectate persoanele care au acumulat punctajul maxim și au promovat concursurile pentru funcțiile menționate.

 

Astfel, în temeiul pct. 44 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2009, ținând cont de rezultatele la probele concursului și a verificărilor necesare potrivit cadrului legal, Comisia de concurs urmează să propună Guvernului numirea în funcție a candidaților care au promovat concursurile cu cea mai mare notă finală:

Anatolie FALA, în funcția de secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

Serghei DIACONU, în funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne;

Tudor MANCAȘ, în funcția de secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

Lilia DABIJA, pentru funcția de secretar general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.


Concursul pentru funcția de secretar general al Ministerului Economiei a fost declarat închis, dat fiind că nici un candidat nu a obținut nota minimă de promovare a concursului.


Totodată, informăm că decizia privind învingătorii la funcțiile de secretar general al Ministerului Justiției și Ministerului Apărării, urmează a fi luată după finalizarea procedurilor de verificare.


Şedinţele Comisiei permanante privind rezultatele concursurilor și interviurile tuturor candidaților pentru funcțiile menționate pot fi accesate la următoarea adresă: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6lzHBmFWtGRPuRolPujQZ8cgHjMY2mJy.