Comitetul de Coordonare pentru Guvernare Deschisă s-a întrunit în ședință

Publicat:23/08/2023

Comitetul de Coordonare pentru Guvernare Deschisă și secretariatul acestuia au desfășurat sesiunea de consultare publică cu organizațiile societății civile a primei versiuni a Planului de acțiuni pentru Guvernare Deschisă 2023-2025. În cadrul ședinței au fost prezentate principalele etape de desfășurare a procesului de co-creare a Planului și nivelul de corespundere a acestuia recomandărilor Mecanismului Independent de Raportare al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP), la care Republica Moldova este parte.

De asemenea au fost prezentate 4 angajamente care sunt deja formulate în Plan: pe domeniul accesului la informații de interes public, Instituții guvernamentale deschise ce vizează în mod special transparența în procesul decizional, dezvoltarea instrumentelor electronice pentru democrația participativă și transformarea digitală a sistemelor corecționale.

Participanții la ședință au agreat de principiu proiectul prezentat și au înaintat propuneri de completare a Planului cu angajamente pe domeniile de intervenție, determinate anterior de Comitet, cu acțiuni ce vor asigura promovarea principiilor guvernării deschise la nivel local, în acest sens fiind setate responsabilitățile și termenele pentru părțile implicate în prezentarea angajamentelor adiționale.

Menționăm că, în prezent, este în curs de elaborare al 5-lea Plan de acțiuni al Republicii Moldova pentru Guvernare Deschisă, pentru anii 2023-2025. Informații suplimentare privind Guvernarea Deschisă în Republica Moldova pot fi consultate pe pagina dedicată acesteia.