Comitetul de Coordonare pentru o Guvernare Deschisă s-a întrunit în ședință

Publicat:19/08/2021

Comitetul de Coordonare pentru o Guvernare Deschisă s-a întrunit în data de 18 august 2021, la Cancelaria de Stat, pentru a discuta aspectele ce vizează integrarea agendei de guvernare deschisă în cadrul nou de planificare strategică, dar și prioritățile Programului de Guvernare privind buna guvernare, care angajează politici necesare pentru un executiv mai deschis și mai transparent, mai responsabil și mai eficient. 

Astfel, începând cu anul 2012, când Republica Moldova a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP, din engleză, Open Government Partnership), angajamentele asumate de Guvernul Republicii Moldova s-au reflectat în cele patru planuri de acțiuni implementate până în prezent, care s-au concretizat prin măsuri privind deschiderea datelor publice, modernizarea serviciilor publice prin valorificarea potențialului tehnologic și al inovațiilor, încurajarea dialogului și colaborarea permanentă între instituțiile publice și societatea civilă.

Prin urmare, odată aprobat noul mecanism de planificare strategică la nivel național, procesul de asumare a angajamentelor OGP pentru următoarea perioadă necesită a fi conformat prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, în corelare cu Ghidul privind regulile și standardele OGP pentru țările membre. 


Totodată, membrii Comitetului au convenit asupra revizuirii componenței actuale a Comitetului de Coordonare, după aprobarea documentului de politici privind angajamentele față de OGP. 
 

Un alt subiect pe ordinea de zi l-a constituit oportunitatea participării Guvernului RM la concursul People’s Choice, oferită la invitația OGP, cu ocazia aniversării a 10 ani de OGP. În acest sens, urmează a fi evaluat câte un angajament asumat de fiecare stat membru, care are un impact pozitiv asupra societății, este inovator și durabil. Republica Moldova va participa cu angajamentul ce vizează aprobarea cadrului normativ privind reutilizarea informațiilor din sectorul public și crearea portalului guvernamental de date deschise www.date.gov.md

Comitetul de Coordonare pentru o Guvernare Deschisă este o platformă de dialog, constituită dintr-un număr egal de reprezentanți din partea sectorului public și societății civile, responsabilă de coordonarea agendei de guvernare deschisă.