Comitetul Director privind implementarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru anii 2021-2024 s-a reunit la Chișinău

Publicat:25/01/2024

23 ianuarie 2024, Chișinău – Nivelul de implementare și stadiul actual al proiectelor din cadrul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 a fost discutat de către oficialii autorităților naționale beneficiare și reprezentanții Consiliului Europei și Oficiului CoE de la Chișinău.

 

Prezentă la eveniment, secretara de stat a Guvernului, Ana Calinici, a apreciat expertiza și asistența oferită de Consiliul Europei și a vorbit despre Prioritățile Guvernului și ariile de interes pentru viitorul Plan de acțiuni. În acest sens, secretara de stat a Guvernului a menționat:

 

- elaborarea și aprobarea noului document de politici al țării în domeniul drepturilor omului - Strategia Națională în domeniul Drepturilor Omului, care va stabili viziunea și obiectivele Republicii Moldova pe acest segment;

- asigurarea guvernării democratice prin asigurarea unui cadru necesar pentru exercitarea și respectarea dreptului de acces la informațiile de interes public și a principiilor transparenței autorităților publice într-o societate pluralistă și democratică;

- asigurarea  continuității politicii naționale în domeniul de prevenire și combatere a traficului de ființe umane;

- crearea condițiilor și acordarea suportului necesar pentru dezvoltarea organizațiilor societății civile și sporirea interacțiunilor public-sociale în vederea participării calitative a acestora la procesul de co-creare a deciziilor publice.

 

Claus Neukirch, directorul pentru Programe și Coordonare din cadrul Consiliul Europei, a mulțumit autorităților naționale pentru angajamentul, implicarea activă și cooperarea fructuoasă în implementarea Planului de Acțiuni: „Asistarea Republicii Moldova în implementarea agendei sale de reformă democratică rămâne o prioritate pentru Consiliul Europei, în special în contextul agendei de aderare a Republicii Moldova la UE. Datorită parteneriatului puternic cu Uniunea Europeană și sprijinului din partea statelor noastre membre și observatoare, ne vom continua sprijinul în cadrul actualului Plan de acțiune pentru 2021-2024 și mai departe”, a menționat Claus Neukirch.

 

În cadrul evenimentului, instituțiile beneficiare din Republica Moldova au făcut prezentări tematice, pe domeniile de competență, fiind evocat impactul direct al proiectelor asupra proceselor de reformă, progresele atinse, dificultățile întâmpinate în procesul de implementare, precum și prioritățile de viitor. La finalul reuniunii, reprezentanții Consiliului Europei, Cancelariei de stat și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene au trecut în revistă acțiunile prioritate pentru ultimul an de implementare a Planului, precum și pentru noul document de politici al CoE 2025-2028.