Conceptul Programului de dezvoltare a societății civile pentru anii 2024-2027, analizat în cadrul unei ședințe desfășurate la Guvern

Publicat:11/05/2023

Cancelaria de Stat, cu suportul GIZ Moldova, a elaborat proiectul conceptului noului Program de politici de dezvoltare a societății civile pentru anii 2024-2027. La ședința de prezentare a documentului au participat membri ai societății civile și reprezentanți ai administrației publice.

Reprezentanții societății civile au salutat inițiativa de elaborare a documentului pentru următorii trei ani, dar au expus și principalele constrângeri pe care le întâmpină în activitatea lor, cum ar fi: finanțarea OSC, inclusiv din contul mecanismului de 2%, respectarea de către OSC-uri a prevederilor Legii nr.86/2020, dar și alte probleme existente.

Totodată, reprezentanții OSC-urilor au propus anumite acțiuni/măsuri care ar fi necesar să se regăsească în planul de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a societății civile, care urmează a fi aprobat la sfârșitul lunii septembrie 2023.

În cadrul ședinței s-a vorbit despre importanța contribuției societății civile la elaborarea și implementarea politicilor publice, încurajându-se, astfel, o participare activă atât la etapa de elaborare, cât și la cele de monitorizare și evaluare a implementării acestora.
 

Proiectul propus urmează să devină al 4-lea document de politici ce vizează dezvoltarea sectorului asociativ în Republica Moldova, dar și primul document elaborat și aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Cele trei Strategii de dezvoltare a societății civile (pentru anii 2009-2011, 2012-2015 și 2018-2020) au fost adoptate de Parlament.