Concursul pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Agenției Proprietății Publice s-a încheiat

Publicat:20/05/2020

În perioada 5 martie - 19 mai 2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior de director general adjunct al Agenției Proprietății Publice (responsabil de domeniul monitorizarea patrimoniului public și administrare corporativă).


În rezultatul desfășurării competiției CV-urilor, probei scrise şi interviului a fost selectat domnul Corneliu SOLTAN, care a acumulat punctajul necesar și a promovat concursul pentru funcția menționată.


Astfel, în temeiul pct. 44 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, Comisia de concurs propune numirea în funcție a dlui Corneliu Soltan.


Totodată, menționăm că în contextul situației epidemiologice create de COVID-19 și în conformitate cu prevederile Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale și a recomandărilor Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, majoritatea ședințelor Comisiei permanente s-au desfășurat în regim on-line.