Continuă activitățile de fortificare a sistemului de planificare strategică și elaborare de politici publice bazate pe evidență

Publicat:04/10/2021

În perioada 10 septembrie – 1 octombrie curent, 25 de reprezentanți ai subdiviziunilor de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul ministerelor (DAMEP), precum și ai Cancelariei de Stat au participat la cursul de formare de formatori în domeniul planificării strategice și elaborare de politici.

Sesiunile de instruire, realizate de Ion Gumene, Stanislav Ghilețchi și Vlad Arachelov, traineri în politici publice cu experiență practică bogată, au avut drept scop dezvoltarea capacităților participanților în partea ce vizează aplicarea prevederilor Ghidului metodologic pentru integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de politici publice și de planificare la nivel național, elaborat pentru implementarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2020, precum și formarea abilităților de trainer a acestora în vederea instruirii ulterioare și acordării suportului metodologic necesar colegilor din cadrul altor subdiviziuni structurale ale ministerului sau, la necesitate, entităților din subordine.

Participanții la instruire au apreciat pozitiv ideea de a organiza astfel de evenimente, menționând că acestea sunt cruciale atât pentru fortificarea capacităților profesionale și ajustarea acestora la noile prevederi metodologice în domeniu, dar și pentru îmbunătățirea și consolidarea comunicării și colaborării interinstituționale.

Cursul de formare de formatori a fost organizat de Cancelaria de Stat cu suportul Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ).