Experții proiectului „Comunitatea Mea” vor oferi suport Cancelariei de Stat în analiza competențelor autorităților publice centrale și locale

Publicat:16/03/2023

Partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, din cadrul proiectului „Comunitatea Mea”, al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională  (USAID), vor oferi suport Cancelariei de Stat în procesul de analiză a cadrului normativ privind delimitarea competențelor între diferite nivele de administrare central și local. În acest sens, vor fi implicați doi experți, de nivel național și internațional, care vor ajuta la revizuirea sistemului de competențe și propunerea unor opțiuni de divizare ale acestora.

 

Detaliile viitoarei colaborări au fost discutate în cadrul unei ședințe, în format hibrid, cu participarea Secretarului General al Guvernului, Artur Mija, a echipelor USAID și „Comunitatea Mea”.

 

Secretarul general al Guvernului a vorbit despre importanța Strategiei de reformă a administrației publice, aprobată recent de Executiv, accentuând că una din principalele necesități a acestei reformei ține de delimitarea clară a competențelor administrației publice centrale și locale de nivelul unu și doi. La momentul actual, majoritatea autorităților locale nu cunosc în totalitate competențele atribuite prin actele normative și, în unele cazuri, nu au capacitatea de a-și asuma noile responsabilități din punct de vedere financiar, managerial, dar și instituțional.   

 

Prin urmare, urmează a fi delimitate clar competențele, identificate situațiile de suprapunere ale acestora, iar, ulterior, se urmărește modificarea legislației ce vizează administrația publică locală.

 

Părțile au subliniat că un rol important în desfășurarea întregului proces îl va avea dialogul activ cu reprezentanții autorităților publice locale, inclusiv pe platforma Comisiei paritare pentru descentralizare și a Congresului Autorităților Locale din Moldova.