A fost finalizat Programul de instruire managerială pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Cancelariei de Stat

Publicat:29/09/2023

 29 septembrie 2023 - În perioada 29 iunie – 28 septembrie, funcționarii publici de conducere din cadrul Cancelariei de Stat au participat la un Program de instruire managerială, organizat de Direcția resurse umane, în scopul sporirii competențelor de leadership și dezvoltării capacităților profesionale, având la bază principiile noului management public.

 

Programul de instruire a fost compartimentat în 7 module: priorități guvernamentale, managementul schimbării, managementul orientat spre rezultate, management și leadership, leadership și spirit de echipă, comunicarea instituțională, eficiența personală și motivarea. 

 

Instruirile au fost susținute de politicieni-formatori, experți naționali și profesori din cadrul Institutului de Administrație Publică, fiind aplicate metode interactive de instruire cum ar fi prezentări, exerciții individuale și în grup, brainstorming, studii de caz, feedback, metode vizuale/video, lucrul cu materiale informative/metodice.

 

În urma instruirilor, funcționarii publici de conducere din cadrul Cancelariei de Stat și-au consolidat aptitudinile profesionale orientate spre rezultate și schimbare organizațională, bazată pe principiile legalității, eticii și integrității.