Guvernul Republicii Moldova a demarat procesul de adaptare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 la contextul național

Publicat:04/07/2017

 Astăzi, la Guvern, a avut loc evenimentul de lansare a procesului de elaborare a cadrului de planificare strategică pe termen lung până în 2030. 

 

Republica Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte pentru o viață mai bună până în anul 2030. Respectivele ținte reprezintă rezultatul adaptării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, pe care Moldova s-a angajat să o pună în aplicare, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York în septembrie 2015.

 

Agenda 2030 urmărește accelerarea realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, având scopul principal de a eradica sărăcia până în anul 2030 și de a asigura o dezvoltare durabilă în întreaga lume. În vederea adaptării Agendei la contextul național, Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, a desfășurat consultări extinse, la care au participat peste 200 de persoane și a analizat peste 60 de avize.

 

Agenda de Dezvoltare 2030 este una foarte complexă și cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (Obiective Globale), care includ toate aspectele-cheie ale dezvoltării: economice, sociale, de mediu, de guvernanță și drepturile omului. Succesul punerii în practică a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă depinde de fiabilitatea cadrului de planificare strategică.

 

În acest sens, Secretarul General al Guvernului, Lilia Palii, a menționat: “Agenda globală de dezvoltare poate deveni în Republica Moldova una de succes doar dacă, la acest moment incipient, țara va face o prioritizare corectă a țintelor, care urmează a fi atinse, prin corelarea cu agenda de reforme și așteptările societății. Este important să analizăm rezultatele obținute în implementarea acesteia, să ne ajustăm prioritățile și țintele de nivel național, inclusiv luând ca referință și obiectivele de dezvoltare asumate la nivel internațional”. De asemenea, Lilia Palii a reiterat gratitudine Organizației Națiunilor Unite şi altor parteneri de dezvoltare pentru suportul acordat în procesul de naționalizare a ODD-lor și angajamentele de a susține efortul Guvernului în elaborarea noului cadru de planificare strategica Moldova 2030.

 

La rândul său, Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova, a declarat: “Astăzi vom lansa încă o inițiativă de parteneriat de importanță strategică pentru viitorul Republicii Moldova, care va pune bazele transformării țării într-un stat modern și prosper în care nimeni nu este lăsat în urmă. Sistemul ONU, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova și Cancelaria de Stat, în strânsă consultare cu toate părțile interesate relevante și cu partenerii, vor demara elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Acest document va veni cu o abordare holistică și o agendă cuprinzătoare, care va fi pe deplin aliniat cu aspirațiile poporului, prioritățile naționale și regionale și angajamentele globale ale țării”, a declarat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

 

Raportul de adaptare a Agendei 2030 a fost elaborat de Centrul Analitic “Expert-Grup” în cadrul proiectului "Naționalizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă în contextul Republicii Moldova”, implementat de PNUD, cu suportul echipei de ţară a Naţiunilor Unite, inclusiv UNFPA, UNICEF, ILO și UN Women.

 

Strategia „Moldova 2030” urmează a fi elaborată de către Guvern până în decembrie 2017, cu sprijinul ONU Moldova, al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova şi a altor parteneri de dezvoltare, inclusiv cu implicarea autorităților publice/actorilor vizați, prin organizarea unor proces larg de consultări.

 

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

 

Naționalizarea indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

 

Ghid privind Naţionalizarea Obiectivelor de Dezvoltare