Integrarea dimensiunii de gen în elaborarea politicilor publice, o prioritate pentru reprezentanții autorităților publice centrale

Publicat:26/05/2022

În perioada 24-25 mai 2022, Cancelaria de Stat în cooperare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu susținerea financiară a Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a organizat atelierul de instruire pe subiectul integrării dimensiunii de gen în elaborarea politicilor publice.

 

La instruire au participat 31 de reprezentanți ai ministerelor și ai altor autorități publice centrale.

 

Pe parcursul celor două zile, au fost abordate următoarele subiecte:

 

Analiza datelor statistice pentru a identifica inegalitățile de gen

Analiza cauzelor fundamentale ale inegalităților/problemelor

Cum să abordăm inegalitățile de gen?

Bugetarea sensibilă la gen

Indexul (scorecard) pentru integrarea perspectivei de gen

Perspectiva pe termen mediu

 

În afară de aspectele teoetice ale instruirii, participanții au fost implicați în activități practice de aplicare a noilor cunoștințe. Sesiunea a avut drept scop consolidarea capacităților instituțiilor publice în integrarea dimensiunii de gen la elaborarea documentelor de politici și a bugetelor sensibile la gen.