O nouă rundă de consultări privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Publicat:27/10/2016

În perioada 24-27 octombrie curent, Cancelaria de Stat, în parteneriat cu Reprezentanţa ONU în Moldova şi Centrul Analitic Independent Expert-Grup,  a organizat patru ateliere de consultare privind identificarea indicatorilor pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova, stabilite în Agenda 2030 în domeniile economic, social, guvernanţă, drepturile omului şi mediu.

 

În cadrul atelierelor de consultare, Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac a menționat că, pentru a implementa cu succes Agenda 2030 în Republica Moldova este necesară prioritizarea corectă a țintelor care urmează a fi atinse prin corelarea cu necesitățile curente ale populației și integrarea acestora în cadrul de politici existente. „Noua Agendă de Dezvoltare Durabilă este universală pentru tot globul, este mult mai complexă decât Obiective de Dezvoltare a Mileniului și necesită o abordare integră, intersectorială, dar și efort comun la toate nivelurile, atât din partea autorităților, cât și din partea societății civile, mediului academic, sectorului privat și a populației la general”, a subliniat Valentin Guznac.

 

Participanții, între care au fost reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, mediului academic și societății civile, au analizat propunerile de ajustare a cadrului de politici, instituţional şi statistic în vederea realizării cu succes a Agendei 2030, precum și au identificat mai mulți indicatori relevanți ce pot fi utilizați în acest sens. De asemenea, s-a discutat despre realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în țara noastră pe diverse segmente, cum ar fi: Muncă decentă și creștere economică; Industrie, Inovație și Infrastructură; Orașe și comunități durabile; Combaterea sărăciei; Pace, justiție și instituții puternice; Producție de calitate; Educație de calitate; Protecția mediului; Energie accesibilă, etc.

 

Notă: Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru a pune capăt sărăciei, inegalității, injustiției și a soluționa problemele ce țin de schimbările climatice. Republica Moldova s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.