Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va sprijini procesul de realizare a reformei administrației publice

Publicat:14/03/2023

Potențialele domenii de cooperare dintre Cancelaria de Stat și Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), dar și stadiul de implementare ale proiectelor realizate cu suportul PNUD au fost discutate astăzi, la întrevederea Secretarului general al Guvernului, Artur Mija cu reprezentanta rezidentă adjunctă a PNUD Moldova, Andrea Cuzyova.

 

În discuții, Artur Mija a apreciat contribuția PNUD la elaborarea proiectului Strategiei de reformă a administrației publice, subliniind că acesta rămâne un partener important care prin expertiză și abordare inovatoare sprijină nevoile de dezvoltare ale țării noastre. În context, Artur Mija a vorbit despre prioritățile Guvernului, accentuând  relansarea economiei şi crearea locurilor noi de muncă,  realizarea agendei europene, reformarea justiției, precum și dezvoltarea infrastructurii: „Obiectivele setate vor sta la baza proiectelor pe care le vom implementa împreună și care vor genera rezultate concrete pentru oameni”.  

 

Părțile au discutat despre dinamizarea colaborării în vederea implementării reformei administrației publice, dar și consolidării capacităților Cancelariei de Stat în procesul de planificare strategică, dezvoltarea și coordonarea politicilor. În prezent, PNUD acordă suportul necesar și pentru avansarea managementului finanțelor publice, dar și promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru. În mod special, PNUD urmărește implicarea diasporei în realizarea politicilor, dar și creșterea angajamentului diasporei pentru dezvoltarea locală.