Progresul în reformarea domeniului controlului de stat, discutat la Guvern

Publicat:17/03/2023

Evoluțiile în reformarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, dedicată controalelor de stat, au fost analizate, astăzi, la întrevederea secretarului general al Guvernului, Artur Mija cu reprezentanții Secretariatului Consiliului Economic și ai proiectului Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA), al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională  (USAID).

 

Grupul de lucru pentru reformarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător a fost creat la 7 noiembrie 2022. Reforma în acest domeniu vine să contribuie la îmbunătățirea climatului de afaceri, creșterea previzibilității și transparenței, precum și transpunerea reglementărilor Uniunii Europene în legislația națională.

 

În cadrul ședinței, experții au prezentat informații privind activitatea organelor de control și a modului de aplicare a cadrului normativ ce reglementează controalele de stat. De asemenea, părțile s-au referit la carențele existente, nivelul de implementare a reformelor din domeniu și funcționalitatea mecanismelor prevăzute de cadrul normativ. Totodată, a fost prezentată informația privind nivelul de corespundere cu bunele practici în domeniul controlului de stat ale UE și Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).

 

Primul set de propuneri de modificare a cadrului normativ va fi prezentat pe 30 martie curent, în cadrul ședinței Consiliului naţional de soluţionare a disputelor în domeniul controlului de stat.