Proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional" a fost consultat la Cancelaria de Stat

Publicat:27/07/2016

Proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional" a fost discutat pe larg, astăzi, la Cancelaria de Stat, în cadrul unei ședințe publice moderată de către Secretarul general adjunct al Guvernului, Roman Cazan la care au participat mai mulți reprezentanți ai societății civile.

 

În cadrul discuțiilor, participanții au înaintat mai multe propuneri referitor la îmbunătăţirea cadrului normativ privind transparenţa decizională, precum și îmbunătățirea mecanismului de colaborare dintre autoritățile publice și societatea civilă, fiind un obiectiv care se regăseşte în Foaia de parcurs şi în angajamentele Guvernului faţă de partenerii de dezvoltare, dar şi faţă de societate.

 

Scopul proiectului este de a detalia și lărgi spectrul de mijloace prin intermediul cărora poate fi implicată societatea civilă în procesul decizional, dar și sporirea nivelul de responsabilitate a autorităţilor publice prin actualizarea procedurilor interne referitoare la transparenţa în procesul decizional. De asemenea, conform proiectului hotărârii, se propune desemnarea responsabililor privind consultarea publică cu societatea civilă în procesul decizional, precum și instituirea liniilor telefonice instituţionale de informare a societăţii civile, elaborare, actualizare şi publicare a listei organizaţiilor non-guvernamentale pe domeniile de activitate.