Reacția Cancelariei de Stat la declarațiile politizate apărute în spațiul public

Publicat:16/06/2021

În contextul declarațiilor politizate, apărute în spațiul public referitor la acțiunile Cancelariei de Stat, în raport cu activitatea unor autorități publice locale, în particular, primăria Condrița, mun. Chișinău, instituția neagă categoric și respinge insinuările și interpretările eronate.

Regretăm acțiunile premeditate politic pe subiecte ce vizează asigurarea legalității actului guvernamental la nivel local.

Reliefăm că, Cancelaria de Stat prin intermediul Oficiilor sale teritoriale asigură exercitarea controlului de legalitate a actelor emise de autoritățile administrației publice locale de nivelurile întâi şi al doilea, în temeiul Constituției, al Legii nr.436/2006 şi altor acte normative.

De asemenea, reiterăm că, Cancelaria de Stat își îndeplinește atribuțiile în strictă conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea principiilor activității autorităților publice locale.

În acest context, Cancelaria de Stat condamnă orice încercări de denigrare și dezaprobă alegațiile privind implicarea instituției în activități politice, inclusiv ce depășesc cadrul legal.

Recomandăm insistent evitarea politizării acțiunilor Cancelariei de Stat și disocierea de orice informații apărute în spațiul public, care nu sunt fundamentate cu decizii legale și motivate.