Recomandările ONU și ale Băncii Mondiale - suport pentru naţionalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Publicat:21/07/2017

Reprezentanții Cancelariei de Stat, ai autorităților publice centrale și membrii delegaţiei comune ONU - Banca Mondială s-au întrunit astăzi în ședință de lucru, pentru a analiza rezultatele misiunii de evaluare a progresului și constrângerilor în procesul de adaptare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) la contextul național. 
 
În cadrul discuţiilor, Secretarul general adjunct al Guvernului, Roman Cazan, s-a referit la importanța constatărilor și recomandărilor membrilor delegaţiei, specificând că acestea vor ajuta autoritățile publice la alinierea agendei naționale de politici la ODD-ri şi elaborarea noului cadru de planificare strategică Moldova 2030.
 
La rândul său, reprezentantul permanent adjunct PNUD Moldova, Stefan Liller, a menționat că pe durata desfășurării misiunii a fost organizată o serie de întâlniri cu partenerii de la Guvern, din mediul academic, societatea civilă, sectorul privat și cu partenerii de dezvoltare. În urma acestor întrevederi au fost colectate informaţii privind  modul în care provocările globale din diferite sectoare pot influența dezvoltarea pe termen lung a Republicii Moldova. 
 
Printre recomandările înaintate de membrii delegației se regăsește continuarea reformelor inițiate în vederea consolidării potențialului autorităților administrației publice pe segmentul dezvoltării durabile. Totodată, a fost accentuată importanța furnizării unor servicii de calitate la nivel local, întreprinderea măsurilor necesare pentru stoparea migrației, precum și  promovarea transparenței financiare.
 
De asemenea, au fost enunțate domeniile prioritare pentru accelerarea  în procesul de integrare a ODD - lor la nivel naţional și elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030. Conform rezultatelor misiunii, eforturile autorităților urmează a fi concentrate pe următoarele domenii: economic - în vederea creării locurilor noi de muncă;  dezvoltarea regională şi domeniul social - pe segmentul educației, sănătății și mediului. Toate recomandările delegaţiei comune ONU - Banca Mondială, aflată în vizită în Republica Moldova, în perioada 17-21 iulie curent, vor fi prezentate autorităţilor de la Chişinău într-un raport final.