Reprezentanți ai Agențiilor de dezvoltare regională din țară precum și ai autorităților administrative centrale cu competențe în domeniul dezvoltării regionale s-au familiarizat cu experiența Germaniei privind implementarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030

Publicat:04/10/2021

În perioada 29-30 septembrie, reprezentanți ai Agențiilor de dezvoltare regionale, Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și ai Cancelariei de Stat au efectuat, alături de colegi omologi din Albania, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Kosovo, Kârgâzstan, Macedonia de Nord și Serbia o vizită virtuală de studiu în cadrul căreia au făcut cunoștință cu experiența Republicii Federale Germania cu referire la localizarea și implementarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate arhitectura instituțională și cea de politici pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel federal, statal precum și local. În acest sens, organizatorii vizitei de studiu au scos în evidență rolul important pe care îl are în procesul de implementare al Agendei 2030 Consiliul pentru dezvoltarea durabilă, platformă permanentă care produce analize și consultă entitățile guvernamentale germane în partea ce vizează dezvoltarea durabilă. De asemenea, a fost adus ca exemplu de bună practică activitatea rețelelor de hub-uri regionale și rolul acestora în implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă.

Pentru a împărtăși din practica implementării Agendei 2030 la nivel regional și local a fost prezentată experiența landului Renania de Nord-Westfalia, inclusiv în partea ce vizează, localizarea țintelor și a indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, integrarea acestora în Strategiile locale de dezvoltare durabilă, precum și au fost aduse exemple de punere în aplicare a acestora în Bonn (urban) și Feldheim (rural).

Urmare a efectuării vizitei respective, se constată că la nivel de procese Republica Moldova aplică o practică similară Germaniei în ceea ce privește localizarea și integrarea țintelor Agendei 2030 în cadrul național de politici. Cu toate acestea, urmează a fi depuse eforturi semnificative pentru a asigura integrarea țintelor și indicatorilor respectivi și la nivel regional și local. De asemenea, cu referire la cadrul instituțional, considerând importanța rolului acestuia atât în procesul de coordonare, cât și de implementare nemijlocită a Agendei 2030, se consideră judicioasă întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea dezvoltării și consolidării acestuia, inclusiv prin fortificare de capacități. În acest sens, Cancelaria de Stat a inițiat activități orientate spre ajustarea Regulamentului Consiliului național pentru coordonarea dezvoltării durabile, o primă etapă în acest sens fiind studierea experienței altor state. 

Vizita virtuală de studiu a fost organizată cu suportul Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ).