Reprezentanții Cancelariei de Stat, într-o vizită de studiu la București

Publicat:20/11/2023

Reprezentanții Cancelariei de Stat au efectuat o vizită de studiu la București (România) la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație, Laboratorul de Inovare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Institutul European din România.

Scopul vizitei a fost familiarizarea cu practicile și instrumentele privind procesul de inovare a serviciului public, principiile și inițiativele Laboratorului de Inovare, în special, crearea unei rețele de funcționari publici în vederea implicării acestora în îmbunătățirea eficienței și eficacității serviciului public.

În cadrul vizitei la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici discuțiile s-au axat pe procedurile de personal în serviciul public, s-au stabilit puncte de cooperare ulterioară, astfel, fiind preluate bunele practici ce țin de cadrul de competențe pentru înalții funcționari publici și evaluarea acestora, proiectul-pilot pentru ocuparea unor funcții publice vacante, concursul național extins, monitorizarea aplicării legislației etc.

Reprezentanții Cancelariei de Stat au avut întrevedere și la Institutul Național de Administrație, unde au fost abordate discuții pe teme de interes, cum ar fi: formarea profesională, cadrul de competențe pentru înalții funcționari publici, platforma digitalizată, ceea ce ar crea și dezvolta un corp de funcționari publici profesioniști, stabili și imparțiali, astfel consolidând colaborarea de mai departe între instituții în scopul transferului de experiență în domeniul managementului funcției publice.

De asemenea, vizita a urmat și la sediul Institutului European din România, cu o vastă experiență în domeniu. Discuțiile au vizat practica României în procesul de aderare, precum și împărtășirea experienței în vederea accesării fondurilor europene și practicii în procesul de preaderare la UE. În context, părțile au convenit asupra dezvoltării relațiilor de colaborare și au conturat o linie de subiecte de interes comun.

În cadrul întrevederii organizate la Departamentul pentru relația cu Republica Moldova, participanții au fost familiarizați cu oportunitățile de aplicare la diverse proiecte în domeniul cultural, educațional, mass-media, realizate cu suportul instituției respective. Totodată, s-a menționat și despre alocarea unui buget vast pentru Republica Moldova-România în anul 2024.

În acest context, au fost preluate bunele practici în domeniul serviciului public în vederea îmbunătățirii și modernizării managementului resurselor umane din administrația publică în scopul consolidării eficienței administrative.