Ședința Comitetului de Coordonare pentru Guvernare Deschisă

Publicat:19/05/2023

La 18 mai 2023 a avut loc prima ședință a Comitetului de Coordonare pentru Guvernare Deschisă, în componență nouă.

 

Comitetul este format conform standardelor de participare ale Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă și include 5 membri din partea autorităților administrației publice: Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică.

 

Alți 5 membri ai Comitetului sunt din partea organizațiilor societății civile, dintre care 2 numiți de oficiu -  IDIS „Viitorul” (din componența precedentă a Comitetului) și Congresul Autorităților Locale din Moldova, iar trei membri, selectați cu suportul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic -  AO Promo-LEX, AO Caroma Nord, AO Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER).

 

În cadrul ședinței, membrii Comitetului au discutat și au aprobat un șir de decizii de ordin organizatoric, precum Regulamentul Comitetului și componența nominală a membrilor și membrilor supleanți.

 

De asemenea, Diana Enachi, coordonator de proiect în cadrul IDIS „Viitorul”, a fost aleasă co-Președintă a Comitetului din partea reprezentanților societății civile. Reamintim că în calitate de co-Președinte al Comitetului din partea autorităților publice a fost desemnat Dl Adrian Băluțel, Secretar de Stat al Cancelariei de Stat

 

La nivel conceptual au fost agreate domeniile prioritare pentru cel de al 5-lea Plan de acțiuni pentru Guvernare Deschisă, pentru anii 2023-2025,  Calendarul preliminar al procesului de elaborare, dar și alte aspecte conceptuale.

 

Republica Moldova a devenit membru al OGP în anul 2011. Pe parcursul anilor, RM a elaborat și a raportat la OGP implementarea a 4 planuri naționale de acțiuni pentru guvernare deschisă.