Strategia de reformă a administrației publice din Republica Moldova, pentru anii 2023-2030, aprobată de Executiv

Publicat:15/03/2023

Republica Moldova va avea o administrație publică centrală și locală eficientă, transparentă și responsabilă, care va oferi servicii de calitate cetățenilor și mediului de afaceri, asigurând dezvoltarea sustenabilă a țării. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030, elaborată de Cancelaria de Stat.

 

Documentul descrie viziunea, scopul, acțiunile și resursele necesare pentru accelerarea transformării europene a instituțiilor publice la nivel central și local. Astfel, Strategia vine să susțină implementarea reformelor pe cinci componente: managementul funcției publice și al funcționarilor publici, cadrul instituțional al administrației publice centrale, sistemul de planificare strategică și elaborare a politicilor publice, debirocratizare și dezvoltarea serviciilor electronice, precum și administrația publică locală.

 

De asemenea, Strategia conţine analiza detaliată a situaţiei curente, precum şi obiectivele trasate pentru fiecare direcţie de reformare, axate pe îmbunătățirea activității administrației publice, modernizarea și furnizarea de servicii publice de înaltă calitate.  

 

Necesitatea de reformare complexă a administrației publice centrale și locale vine din provocările cu care se confruntă acestea - la momentul actual, sistemul administrației publice este caracterizat de numeroase probleme structurale, care pot avea consecințe negative în următoarea perioadă. În același timp, aprobarea noii strategii de reformă a administrației publice este importantă în contextul aspirațiilor Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană.

 

Proiectul Strategiei a fost consultat pe larg cu părțile interesate, în mod particular cu reprezentanții autorităților publice locale prin intermediul Congresului Autorităților Locale din Moldova, precum și validat pe platforma Comisiei paritare pentru descentralizare. 

 

Costurile necesare pentru implementarea Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat și din surse externe. Documentul va fi pus în aplicare în două etape, în baza programelor de implementare.