Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, aprobată de Parlament

Publicat:14/12/2018

Principalul document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, a fost aprobat astăzi de Parlament.

 

Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe problemele, interesele și necesitățile oamenilor, fiind în corespundere cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Acordul de Asociere RM-UE.

 

Astfel, SND „Moldova 2030” include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung.

 

Primul pilon se referă la economia durabilă și incluzivă și are ca obiective creșterea accesului oamenilor la infrastructură, utilitățile publice și condiții de locuit, precum și creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice.

 

În ceea ce privește pilonul capital uman și social robust, acestaprevede garantarea educației de calitate pentru toți, asigurarea unui sistem de protecție social solid și incluziv, dar și asigurarea unui echilibru între muncă și familie.

 

De asemenea, va fi pus accentul pe eficientizarea instituțiilor, fiind un pilon ce va asigura o guvernare eficientă, precum și va promova o societate pașnică și sigură.

 

Un alt pilon al Strategiei constă în asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur pentru cetățeni.

 

Pentru fiecare din cele zece obiective a fost analizată situația curentă, au fost scoase în evidență cele mai vulnerabile grupuri din societate, au fost analizați factorii de bază ai vulnerabilității oamenilor, a fost formulată viziunea strategică, au fost stabilite obiectivele specifice și formulate acțiunile prioritare, a fost descris impactul scontat și, nu în ultimul rând, au fost setați indicatorii și țintele de monitorizare și evaluare.

 

Documentul a fost elaborat cu suportul partenerilor de dezvoltare, printr-un amplu exercițiu participativ, fiind rezultatul activității a zece grupuri de lucru interministeriale, în cadrul cărora au fost incluși reprezentanții administrației publice locale, ai organizațiilor societății civile active în domeniu, ai mediului de afaceri și ai mediului academic. Drept rezultat, SND „Moldova 2030” va permite țării să implementeze în timp util și eficient Agenda 2030 de dezvoltare durabilă și Agenda de Asociere a Republicii Moldova cu UE.