Noutăți

Comunicate de presă

04/12/2019

9 candidați au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Agenției de Investiții

Comisia permanentă pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior a evaluat CV-urile candidaților la funcția de director general adjunct al Agenției de Investiții. Astfel în baza dosarelor depuse au fost admiși la proba scrisă următorii candidați:Detalii...
02/12/2019

Progresele curente înregistrate pe marginea implementării Convenției ONU privind Drepturile Copilului au fost discutate în cadrul unei ședințe

Grupului tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a întrunit în ședință vineri, 29 noiembrie. În cadrul acesteia, au fost prezentate rezultatele cartografierii progreselor curente înregistrate pe marginea implementării Convenției ONU privind Drepturile Copilului (CRC). Totodată, au fost discutate provocările în implementarea prevederilor articolului 32 a CRC ce vizează protecția copiilor împotriva exploatării economice, inclusiv mecanismele existente privind identificarea cazurilor de exploatare prin muncă.Detalii...
02/12/2019

15 specialiști și-au consolidat cunoștințele în domeniul planificării, monitorizării și raportării politicilor antitrafic, în cadrul unui atelier de lucru

În perioada 26-29 noiembrie curent, Organizația Internațională pentru Migrație în parteneriat cu Secția Justiție Penală și Aplicare a Legii (INL) a Ambasadei SUA în Republica Moldova și Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat a desfășurat Atelierul de lucru „Planificarea, monitorizarea și raportarea politicilor antitrafic, bazate pe rezultate”. În context, 15 specialiști și-au consolidat cunoștințele în domeniul planificării, monitorizării și raportării politicilor antitrafic.Detalii...
29/11/2019

Dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de finanțare directă a proiectelor Organizațiilor Societății Civile (OSC) din bugetul de stat, evaluată de specialiști

La 28 noiembrie curent s-a desfășurat atelierul de discuții pe marginea dezvoltării și îmbunătățirii mecanismelor de finanțare directă a proiectelor Organizațiilor Societății Civile (OSC) din bugetul de stat, organizat de către Cancelaria de Stat, în parteneriat cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și Centrul European pentru Legislație Necomercială.Detalii...
27/11/2019

Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Subiectele de pe agendă au vizat proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, precum și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020.Detalii...
26/11/2019

Funcționarii publici învață să fundamenteze modificările propuse la actele normative prin analiza de impact

Cancelaria de Stat a lansat o serie de instruiri pentru funcționarii publici privind aplicarea analizei de impact în procesul de elaborare a politicilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.Detalii...
25/11/2019

Atelier de lucru privind managementul resurselor umane pentru circa 60 de funcționari din cadrul autorităților publice

Cancelaria de Stat, cu asistența Proiectului „Suport în dezvoltarea capacității profesionale și a motivației angajaților din cadrul administrației publice în Republica Moldova” (Proiectul „Motivare”), finanțat de Uniunea Europeană, a organizat un atelier de lucru cu tema „Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul public din Republica Moldova”, destinat funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor resurse umane ale autorităților administrației publice centrale.Detalii...
22/11/2019

Raportorii pentru Republica Moldova ai CALRE s-au întrunit în ședință

La 21 noiembrie curent a avut loc Reuniunea comună a raportorilor pentru Republica Moldova ai Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa (CALRE), fiind co-prezidată de Secretarul general-adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi. În mesajul său, domnul Ermurachi a accentuat că „Parteneriatul cu CALRE și expertiza internațională oferită de experți recunoscuți în domeniul guvernării locale este foarte importantă în eforturile de creștere a nivelului de autonomie locală în Republica Moldova.”Detalii...
18/11/2019

Circa 50 de coordonatori europeni din cadrul autorităților publice au participat la un curs de dezvoltare profesională

În perioada 15-17 noiembrie 2019, a avut loc o nouă ediție a atelierului de dezvoltare profesională destinat coordonatorilor europeni din cadrul autorităților publice centrale, responsabile de implementarea angajamentelor din Acordul de Asociere RM-UE, organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu susținerea Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova.Detalii...
11/11/2019

Zeci de specialiști în domeniul TFU au făcut schimb de experiență și cele mai bune practici cu experți din SUA

Ambasada SUA în Republica Moldova, în parteneriat cu Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane din cadrul Cancelariei de Stat și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au organizat, în data de 8 noiembrie curent, atelierul de lucru „Asistența victimelor traficului de ființe umane”.Detalii...
08/11/2019

Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător s-a întrunit în prima sa ședință

Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător s-a întrunit în prima sa ședință, relansându-și astfel activitatea într-un nou format și într-o componență actualizată. Evenimentul a fost prezidat de Secretarul general adjunct al Guvernului, Roman Cazan. Grupul de lucru este constituit, în baza principiului parităţii între mediul de afaceri şi autorităţile administraţiei publice, din 20 de membri: reprezentantul Cancelariei de Stat – preşedinte al Grupului de lucru; reprezentantul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova – vicepreşedinte al Grupului de lucru; reprezentanţii asociaţiilor de întreprinzători; reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale.Detalii...
08/11/2019

4 candidați au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcției de Director al Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”

Comisia pentru selectarea Directorului Agenției Servicii Publice s-a întrunit în ședință și a evaluat dosarele depuse pentru ocuparea acestei funcții. În urma examinării dosarelor, Comisia a decis...Detalii...
08/11/2019

7 candidați au fost admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei de Secretar general al ministerului în cadrul a 3 ministere

Comisia permanentă pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior a evaluat CV-urile candidaților la funcția de Secretar general în cadrul a 4 ministere. Astfel în baza dosarelor depuse au fost admiși la proba scrisă următorii candidați:Detalii...
07/11/2019

75 de funcționari publici responsabili de ținerea Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” au fost instruiți în perioada 4-6 noiembrie

Cancelaria de Stat a organizat în perioada 4-6 noiembrie 2019 trei ateliere de instuire a persoanelor responsabile de ținerea Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” (RFPFP), la care au participat 75 de funcţionari publici.Detalii...
07/11/2019

Progresul în consolidarea capacităților autorităților administrației publice în planificarea, elaborarea și implementarea politicilor a fost examinat în cadrul Cancelariei de Stat

Comitetul de Coordonare al proiectului UE „Suport pentru consolidarea procesului de elaborare a politicilor în contextul punerii în aplicare a Acordului de Asociere” s-a întrunit astăzi în ședință pentru a evalua cel de-al doilea raport de progres al activității proiectului menționat, pentru perioada martie-octombrie 2019.Detalii...

Pages

Subscribe to Press Releases